ของ 5 อ ย่ างถ้ายังไม่จำเป็นกับชีวิตอ ย่ าพึ่งซื้ อ

เข้าใจว่าทุกคนหาเ งิ น มาได้ก็อย ากจะใช้อย ากจะซื้ อของที่ตัเองอย ากได้ แต่ถ้าเราต้องการมีชีวิตที่ดีขึ้น ก็ต้องรู้จักเก็บออมเ งิ นไว้ใช้จ่ายในอนาคตและสิ่งเหล่านี้ ถ้าเลิกได้ เลิกนะ มันทำให้สิ้นเปลือง เ งิ นไม่เหลือเก็บ ไปดูกันว่า มีอะไรบ้าง

1. เล่น ห ว ย

ทุกวันที่ 16 หรือ 1 ของแต่ละเดือน ต้องเสี่ ย งโชคกันหน่อย เผื่อจะฟลุ๊ค หล า ยคนอาจจะคิดแบบนี้ แต่เชื่อไหมล่ะว่า การซื้ อห ว ยเนี่ย คือสาเหตุหลักที่ทำให้เราสูญเ งิ นโดยเปล่าประโยชน์มาก ๆเสื้อผ้ายังได้ใส่ กาแฟยังได้กิน แต่ว่ากระดาษ 1 ใบเนี่ย ไม่ได้อะไรเลย คุณลองไปถามคนที่ประสบความสำเร็จดูนะว่าพวกเขา ร ว ยจากห ว ยบ้างไหม พวกเขาคงตอบว่า ไม่เล่นการ พ นั น แต่ควรตั้งใจทำงานเก็บเ งิ น ไม่ใช้เ งิ นไปกับการเสี่ ย งโชค ซึ่งมันไม่คุ้มค่าเลย เ พ ร า ะสิ่งที่เราเดิมพัน มันไม่ใช่แค่เ งิ น แต่มันคือ หย าดเหงื่อแรงกาย และเวลาของเราเอง

2. ดื่ มฉลองทุกสัปดาห์

การที่ตัวเองทำงาน มาอ ย่ างเหน็ดเหนื่อย ก็อาจจะต้องผ่ อ นคล า ยกันบ้าง แต่การผ่ อ นคล า ยนั้นไม่จำเป็นต้องฉลอง ด้วยการกินดื่ มอ ย่ างสุดเหวี่ยงขนาดนั้น ศุกร์ เ ม า เ ส า ร ์นอน อาทิตย์ถอน จันทร์ลานี่เป็นวิ ธีคิดที่ไม่ถูกต้อง เ พ ร า ะปาร์ตี้เป็นการสิ้นเปลืองเ งิ นอ ย่ างไม่คุ้มค่า ยังมีวิ ธีผ่ อ นคล า ยจากความเหนื่อยล้ามากมายหล า ยอ ย่ าง ที่จะช่วยให้เราประหยัดค่าใช้จ่ายได้เยอะกว่าการดื่ มฉลองนะ

3. กาแฟยี่ห้อ ดัง

ร า ยได้น้อย แต่รสนิยมสูง เห็นหล า ยคนที่มีร า ยได้น้อย แต่นิยมกินกาแฟยี่ห้อ ดังแก้วละ 100 บ า ทขึ้นไป ไม่ใช่แค่นาน ๆ กินที แต่กินแทบทุกวัน สำหรับคอ กาแฟนะ ลองเปลี่ยน มาบริโภคกาแฟที่มีราคาถูกลงหน่อย ถ้าหากพูดกันจริง ๆ กาแฟที่ราคาถูก ก็มีรสชาติดีไม่แพ้ร้านดังเลย ทั้งยังทำให้คุณประหยัดได้มากทีเดียว

4. เครื่องประดับ เสื้อผ้า

รอบ ๆ ที่ทำงานของใครหล า ยคน อาจจะเต็มไปด้วยร้านเสื้อผ้า เครื่องประดับ จะเดินไปกินข้าวเที่ยงก็ต้องแวะ ต ามร้านค้ าต่าง ๆ กว่าจะไปถึงร้าน อ า ห า ร ก็สูญเ งิ นไปแล้วไม่ตํ่ากว่า 200 เพียงเ พ ร า ะเจอสิ่งล่อต าล่อใจก็พ่ายแพ้ จึงต้องสูญเ สี ยเ งิ นกับสิ่งเหล่านี้ไปไม่น้อยเลย ทางออ กสำหรับนักช้อปคือ ควรจำกัดวงเ งิ นในแต่ละเดือนว่าจะซื้ อ เสื้อผ้าได้แค่ไหน เพื่อยับยั้งชั่งใจไม่ให้ซื้ อแหลก เมื่อต้องผ่านร้านข า ยเสื้อผ้าเครื่องประดับ

5. ห นี้ที่เกิดจากการผ่ อ นสินค้ า

หากเ งิ นเดือนออ ก อยู่กับคุณได้ไม่ถึงวัน คุณก็ต้องนำไปชำระค่าผ่ อ นสินค้ าต่าง ๆ แล้ว ซึ่งสิ่งที่คุณผ่ อ นอยู่ ส่วน มากอาจไม่ใช่ของจำเป็น แต่เป็นของฟุ่มเฟือย เช่น มือถือรุ่นใหม่ และแม้ว่าการผ่ อ นสินค้ าจะเป็นหลัก การเ งิ นที่ถูกต้อง เพื่อนำเ งิ นก้อนไปหมุนก่อน แต่ถ้าไม่รู้จักประมาณตน ผ่ อ นสินค้ าที่เกินตัวไปหน่อยไม่รู้จัก

ยับยั้งชั่งใจ แบบนี้อาจจะต้องลำบากภายหลัง มันไม่ใช่เรื่อง เ ล ว ร้ า ย อะไรนักหรอ กถ้าคุณมีร า ยได้เพียงพอ แต่ถ้าการเ งิ นของคุณยังไม่มั่นคงพอ ก็ไม่ควรนิยมการผ่ อ นถ้าวันหนึ่งคุณมีความจำเป็นที่จะต้องใช้เ งิ น จะนำเ งิ นที่ไหน มาใช้จ่ายกันล่ะ

ที่มา t a m n a n n a fahhsai

Related posts