อ่ า นแล้วจะเข้าใจ ทำไมตั้งแต่ทำงาน มา ถึงยังไม่ร ว ย ไม่มีแม้เ งิ นเก็บ

คนทั่วไปมักคิดว่า หากมีการใช้จ่ายเท่าไหร่ก็ไม่เป็นไร แค่ขอให้หาเ งิ นได้มากๆ เอาไว้ก่อน หรือไม่ก็คิดว่าหากหากเ งิ นได้มาก แล้วจะร ว ยขึ้น แต่ในความจริงแล้วไม่ใช่อ ย่ างที่คิดสักเท่าไหร่ เ พ ร า ะคนเรายิ่งหาเ งิ นได้มากก็จะยิ่งพย าย ามเขยิบร า ยจ่ายเข้าไปเทียบเท่าร า ยได้ซึ่งหากเคยหาเ งิ นได้เดือนละหมื่น ก็แทบจะกินหมดแบบไม่มีเหลือ และพอหางานใหม่ได้เดือน หากคิดว่า

ชีวิตจะดีขึ้นหรือใช้จ่ายเ งิ นสะดวกและคล่องขึ้น ก็ไม่ใช่อีกเ พ ร า ะกินหมด แต่ไม่มีเหลือเ งิ นเก็บมันก็จะกลับไปเหมือน เดิม หนำซ้ำยังกินเกินจนอาจจะสร้างห นี้สินให้กับตัวเองอีกต่างหาก ความร ว ยเริ่มต้นที่การใช้จ่าย ไม่ใช่จากเ งิ นที่หาได้ มันสำคัญที่ว่าคุณใช้จ่ายเป็นหรือไม่ ต่างหากเ พ ร า ะมันไม่สำคัญเลยว่า คุณจะหาเ งิ นได้มากเท่าไหร่ ซึ่งหากคุณใช้จ่ายไม่เป็น หาได้เท่าไหร่ ก็ต้องกลับไปหมด ตู ด เหมือนเดิม แถมไม่เหลือ

สะสมเป็นความมั่งคั่งให้ตัวเองอยู่ดีและแม้จะหาเ งิ นได้น้อย แต่หากรู้จักใช้จ่ายให้เป็นก็อาจจะทำให้ร ว ยและมั่งคั่งขึ้น มาได้ สำหรับใครก็ต ามที่หาเ งิ นได้เยอะ แต่ยังไม่ร ว ยกับเขาสักที เ พ ร า ะใครๆ ก็อย ากร ว ยกันทั้งนั้น แต่ก็มีหล า ยสาเหตุที่ทำให้ไม่ร ว ย แถมยังมีหล า ยเหตุผลที่เป็นข้ ออ้างไม่ยอมลงมือทำเพื่อสร้างความร ว ยให้กับตัวเอง แม้ว่าจะมีโอกาส และความสามารถ มากพอ บางคนอย ากร ว ยจน ป่ ว ย แทนที่จะร ว ย กลับจนลงๆ เ พ ร า ะไม่เข้าคิดว่าทุกคนจะร ว ยได้เหมือนกันหมด และความร ว ยก็ไม่ค่อยจะได้อยู่กับใครนานนัก

เหตุผลที่ทำให้คนส่วนใหญ่ไม่ร ว ยสักที หล า ยคนเชื่อว่า จะร ว ยได้ต้องมีทุน ซึ่งคนส่วนใหญ่คิดแบบนั้น ทำให้เป็นข้ ออ้างของใครหล า ยคนที่อย ากจะร ว ยแต่ไม่มีทุนที่จะทำนั่น ทำนี่ ไม่มีเ งิ นล ง ทุ น ทุกวันนี้ หล า ยอ ย่ างเปลี่ยนไป บางคน มีทุนแค่หลักพันแต่ไม่น่าเชื่อว่าจะหาเ งิ นหลักล้านได้เมื่อใดที่คิดว่า หากคุณมีเ งิ นแค่นั้นแต่จะหาหลักแสนหรือหลักล้านให้ได้ มันจะมีความคิดหา ช่องทางร ว ย ซึ่งมันจะเกิดขึ้นเอง

มีหล า ยคนที่ แ ช ร์ ประสบการณ์ มีทุนน้อย แต่ร ว ยหาเ งิ นล้านได้ ซึ่งเห็นข้ อความ แ ช ร์ ประสบการณ์แบบนี้แล้วหล า ยคนอาจจะคิดว่า เป็นไปไม่ได้แน่นอน นั่นคือ หนึ่งเหตุผลที่ทำให้คน ส่วนใหญ่ไม่ร ว ย เ พ ร า ะไม่ยอมเชื่อในสิ่งที่สามารถเป็นไปได้ อย ากร ว ยแต่ทำงานประจำและไม่คิดทำกิจการส่วนตัว

การทำงานประจำหรือมนุษย์เ งิ นเดือน ซึ่งการเป็นพนักงานแน่นอนว่า ย ากที่จะร ว ย นอ กเ สี ยจากจะบริหารเ งิ นเป็นและมีการนำเ งิ นไปล ง ทุ นด้านต่างๆ ก็จะทำให้มีโอกาสร ว ยในอนาคต บางคน มีเ งิ นหลักสิบล้าน จากการนำเ งิ นไปล ง ทุ นในหุ้น เป็นเวลาสิบกว่าปีตั้งแต่เริ่มทำงานในขณะที่หล า ยคนก็มีความรู้มีความสามารถแต่ ก็ไม่ยอมร ว ยสักที เ พ ร า ะไม่กล้าออ กมา เ สี่ ย ง

ทำกิจการส่วนตัว หรือหาอะไรทำให้ เป็นเรื่องของการส่วนตัวปูทางไว้ แต่ความรู้นี่เป็นเจ้าของกิจการได้และทำงานแทนเจ้านายได้ แต่พอเรื่องของตัวเอง กลับทำให้ไม่ยอมตัดสินใจในการล ง ทุ น ติดในความสบายกับร า ยได้ที่ยังคงเป็นแบบเดิมๆ การติดในความสบายของคุณ จะทำให้ไปไม่ถึงฝั่งฝัน บางคนคิดว่าตัวเองมีร า ยรับมากพอแล้ว ก็หยุดไม่อย ากทำอะไร และพย าย ามที่จะทำให้ตัวเองอยู่แค่นั้น นานๆ เข้าก็กล า ยเป็น

ความขี้เกียจและไม่ทำอะไรแล้ว แต่พอใจแค่นั้นซึ่งหากบริหารเ งิ นได้ดี ในอนาคตก็จะมีโอกาสร ว ยได้แต่อาจจะช้าหน่อย แต่หากบริหารเ งิ นไม่เป็น และยังหัน มาทำธุรกิจส่วนตัว เมื่อ มีคู่แข่งเกิดขึ้น ก็อาจจะร่วงไม่มีโอกาสได้เกิด เ พ ร า ะความร ว ย ไม่ใช่จะได้มาง่ายๆ หากต้องการความร ว ย ชีวิตไม่เพียงแต่จะต้องมีวินัยทางการเ งิ นอ ย่ างเดียว หากแต่จะต้องเรียนรู้วิ ธี

นำเ งิ นไปบริหารและนำเ งิ นไปล ง ทุ นให้เกิดร า ยได้ อ ย่ างการจะออมฝากธนาคารเดือนละหมื่น ก็อาจนำไปล ง ทุ นกับหุ้น ปันผลหรือแม้แต่การผ่อนบ้าน หรือคอนโดให้เช่าจะต้องใช้เวลา หล า ยปี อาจจะเกินสิบปีที่ต้องจ่ายเ งิ นทุกเดือน จะมีสักกี่คนที่สามารถทำได้ ถ้าไม่เคยร ว ย ก็ย ากจะรู้ช่องทาง

หากอย ากร ว ยก็ต้องหา ประสบการณ์ด้านกาทำธุรกิจไว้บ้าง จะได้มีมุมมองและประสบการณ์ในการทำธุรกิจ ซึ่งการล ง ทุ น หรือทดลองทำธุรกิจใดๆ จะช่วยให้คุณรู้วิ ธีหาเ งิ นได้มากๆ ซึ่งการหาร า ยได้อื่น มากๆ เวลาคิดจะทำอะไรก็จะคิดกว้างและมองไกลและสามารถร ว ยได้เร็วกว่า แต่หากไม่เคยทำธุรกิจมาก่อนก็อาจจะคิดไม่ออ กของอ ย่ างเดียวกัน บางคนเห็นเป็นทอง แต่บางคนเห็นเป็นข ย ะ ขึ้นอยู่กับเวลาสินค้า เวลา สถานที่และโอกาส ประสบการณ์ข้ อ ดีของการมีมุมมอง หรือมีช่องทางทำเ งิ น จะทำให้เห็นโอกาสหรือรู้จักสร้างโอกาสนั่นเอง

ที่มา m o n e y h u b fahhsai

Related posts