ใช้ชีวิตให้คนอื่นอิ จ ฉ า อ ย่ ามัวไปอิ จ ฉ าชีวิตคนอื่น

ความรู้สึกอิ จ ฉ า เป็นการที่ไม่พอใจในชีวิตของตัวเอง คนที่อิ จ ฉ ามักต้องการมีสิ่งที่พวกเขาอิ จ ฉ า พวกเขามักโ ก ร ธมากที่คนอื่นสามารถบรรลุสิ่งต่างๆในชีวิตและได้รับสิ่งที่ต้องการ ซึ่งการเกิดอาการอิ จ ฉ า อาจมาจากการถูกกระตุ้นจาก ละคร ภาพยนตร์ หรือสื่ออื่นๆ เนื่องจากไม่อย ากเห็นคนอื่นได้ดีกว่า และเป็นการซึมซับทัศนคติ และพฤติก ร ร มจากสื่อต่างๆโดยไม่รู้ตัว ซึ่งถือว่าเป็นพฤติก ร ร มที่เลียนแบบได้

1. จุดที่ตกต่ำที่สุด เป็นได้ทั้งจุดจบ และจุดเริ่มต้นใหม่ อยู่ที่เราจะให้มันเป็นอะไร

2. ไม่ว่าจะมีสิ่งไหนห า ยไปจากชีวิตเรา แต่ เวลา ก็ยังคง เดินต่อ และเวลาก็สอนให้เราได้รู้ ว่าระหว่างที่เรามีเวลาอยู่นั้น เราควรจะดูแลและรั ก ษ าอ ย่ างไร เพื่อว่าวันหนึ่ง เราจะไม่เ สี ยใจ กับสิ่งที่ได้ทำดีที่สุดแล้ว

3. ทางเดียวบนโลกใบนี้ ที่จะทำให้ความสุขนั้น มีมากขึ้น นั่นก็คือ ให้แบ่งปั น ความสุขนั้น แบ่งให้คนอื่น ยิ่งให้มาก ยิ่งสุขมาก

4. ความสุขแม้จะอยู่กับเราไม่นาน แต่ความทรงจำที่ดี จะอยู่กับเราตลอ ดไป

5. บางครั้งเราไม่ต้องคิดว่า สิ่งที่เราทำ เราจะได้อะไร แต่เมื่อทำแล้ว มันสุขใจ มันก็คือ กำไร ของชีวิต

6. ทุกอ ย่ างบนโลกใบนี้เป็นเพียงสิ่งชั่ วคราว ถ้ามันดีให้มีความสุข กับมันเ พ ร า ะมันจะอยู่กับเราไม่นาน ถ้ามันไม่ดี อ ย่ ากังวล เ พ ร า ะมันจะอยู่กับเราไม่นานอีกเหมือนกัน

7. จงอ ย่ าอิ จ ฉ าคนอื่น แต่จงใช้ชีวิตให้คนอื่นอิ จ ฉ า

8. คนที่น่าอิ จ ฉ าที่สุด คือคนที่ไม่อิ จ ฉ าใครเลย ดูเหมือน มันเป็นความสุขง่ายๆ แต่คนส่วนใหญ่ ไม่ค่อยทำกัน

9. ทุกวินาทีที่ห า ยใจอยู่ คือ โอกาสของชีวิต อ ย่ ากลัวการเริ่มต้นใหม่ และอ ย่ าแคร์สายต าใคร ตราบใดที่เรายังห า ยใจด้วยจมูกของเราเอง

10. ไม่ยุ่งกับชีวิตคนอื่น ไม่ขัดความสุขคนอื่น ไม่คิดแทนคนอื่น ไม่อิ จ ฉ าคนอื่น ไม่ดูถูกคนอื่น

ที่มา dhammasawatdee

Related posts