เมื่อไม่มีประโยชน์ นิสัยแท้จริงของคนเรา จะเผยออ กมาให้เห็น

ในสังคมสมัยนี้ แน่นอนว่าเราไม่สามารถที่จะอยู่คนเดียวบนโลกใบนี้ได้ จึงจำเป็นที่ต้องมีสิ่งแวดล้อมรอบข้าง มีสังคม การเข้าหาสังคม พูดจากัน มีการพูดคุยมีความสัมพันธ์ต่างๆ ในบุคคลนั้น แต่สิ่งที่แน่นอนนั้นก็คือ ตัวเราไม่สามารถที่จะไปบังคับจิตใจให้มีนิสัยที่ถูกใจเราได้ เรารู้จักใครต่อใครก็ต่างที่มา ต่างนิสัยและต่างความคิด ซึ่งมีความแตกต่างกันออ กไปในแต่ละด้าน

แต่การพบกันในครั้งแรก คุณต้องทำการลองใจใครบางคนที่เพิ่งจะรู้จักกัน หรือเพิ่งเจอ กันในครั้งแรก ตัวคุณจงทำตัวให้ธรรมดามากที่สุด หากเขาคนนั้นที่พบเจอยังคงรับได้ นั่นหมายความว่าเขามีความจริงใจกับคุณ หากเขารับไม่ได้นั่น หมายความว่าเขาเข้ามาเพียงเพื่อที่จะต้องการผลประโยชน์บางอ ย่ างกับคุณนั่นเอง

ในวันใดที่คุณพบเจอ กับปัญหาต่างๆ ที่เข้ามาในชีวิต ลองมองไปรอบข้างว่าใครกันแน่ที่อยู่ข้างคุณ แล้วใครกันที่เดินจากคุณไป หากเขาที่มีความจริงใจกับตัวคุณ เขาจะเข้ามายื่น มือช่วยเหลือ คอยอยู่ข้างๆ ถามความเป็นอยู่ คอยให้กำลังใจและช่วยแก้ไขปัญหาได้อ ย่ างเต็มที่ แต่หากใครที่เดินจากคุณไปได้อ ย่ างง่ายๆ ให้คุณกล่าวคำว่าขอบคุณ ที่เป็นสิ่งที่ทำให้คุณสามารถคัดคนออ ก

ตัดคนไม่ดีออ กไปจากชีวิตของคุณได้ เมื่อคุณไม่มีเงิน หากคุณพบเจอคนที่ดูถูก แล้วเขาปฏิบัติตนที่ไม่ดีกับตัวคุณนั้น แสดงให้เห็นถึงธาตุแท้ได้อ ย่ างลึกซึ้งว่า จิตใจของคนเหล่านั้นเป็นอ ย่ างไร ต่อหน้าอ ย่ างลับหลังอ ย่ าง ทำสวนทางกับความจริงที่พูดไว้ นั้นแสดงว่าคนประเภทนี้ไม่มีความจริงใจเอาเ สี ยเลย

คอยเอาแต่พูดให้ตัวเองดูดีแต่แท้จริงแล้วไม่เคยทำได้อ ย่ างที่ปากพูด ให้คุณรีบเดินออ กมาจากคนประเภทนี้ เ พ ร า ะถ้าหากคบกันต่อไปก็จะมีแต่เ สี ยกับเ สี ยเท่านั้น สิ่งสำคัญในชีวิตของเรา เราควรเลือ กคบคนที่มีความจริงใจและคนที่หวังดีกับตัวเรา เราเลือ กคบคนแบบไหนตัวเราก็จะเป็นคนแบบนั้น อันนี้คือเรื่องจริงที่เห็นได้ในปัจจุบันนี้

ที่มา dhammasawatdee

Related posts