วิ ธีสร้างตัวออมเ งิ นให้ร ว ยเร็วแบบคนจีน

ถ้าเราสังเกตุคนจีนที่อาศัยอยู่ในบ้านเราส่วน มากจะร ว ยและร ว ยขึ้นทุกวัน หล า ยคนอาจจะสงสัยว่าพวกเขาทำอ ย่ างไรทำไมถึงได้สร้างตัวกันได้เร็ว นอ กจากความขยันที่ต้องมีแล้วต้องมีอะไรบ้างถึงจะสำเร็จวันนี้เราเลยมีแนวทางการออมเ งิ นแบบคนจีน มาฝากกัน จะเป็นอ ย่ างไรเราไปดูกันเลย

ก่อนที่เราจะมีเ งินให้เก็บได้ ก็ต้องทำงาน หาร า ยได้ก่อนค่ะ คน จี น ขึ้นชื่อว่าเป็นคนที่ขยัน ทำมาหากิน มากๆ เรียกได้ว่าทั้งขยัน และอ ดทน งานหนักก็เอา งานเบาก็สู้ ไม่ยอมย่อท้อ ต่ออุปสรรคใดๆ เมื่อขยันทำงาน หาเงิ น มาได้ ก็มีร า ยรับ เข้าบ้านไว้ใช้จ่าย อ ย่ า ง ไม่ข า ดมือ หากใครรู้ตัวว่า เป็นคนไม่ค่อยขยัน มากนัก ลองปรับเปลี่ยนตัวเองดูค่ะ และ อ ย่ า ลืมหาความรู้เพิ่มเติม พัฒนาความรู้ ความสามารถของเรา ให้เชี่ยวชาญในงานที่ทำ จนเป็นที่ต้องการของตลาด

ก็มีโอกาสก้าวหน้า ในหน้าที่การงานได้ไม่ย ากค่ะ นอ กจากงานประจำ หรืองานหลักแล้ว หากได้ทำอาชีพเสริมควบคู่ไปด้วย เช่น ข ายของอ อ น ไ ล น์รับจ้างสอนหนังสือ ก็จะช่วยเพิ่มร า ยรับเข้ามาอีกทางหนึ่ง เป็นการแก้ปัญหาเงิ นไม่พอใช้ แถมยังช่วยลดความเสี่ยง จากการข า ดร า ยได้เพราะ มีร า ยรับเพียงแค่ ทางเดียวอีกด้วย ใครชอบหรือถนัดอะไร ก็ อ ย่ า ลืม มองหาอาชีพเสริม ทำต ามความชอบ ความถนัดของเรากันนะคะ

เมื่อทำงานหาเงิ น มาได้แล้ว ก็ต้องรู้จักเก็บเ งิน ไม่ปล่อยให้เงิ นไหลออ กไปได้ง่ายๆ แนะนำให้เก็บก่อนใช้ อ ย่ า ง สม่ำเสมอทุกเดือน อย่ างน้อย 20เปอร์เซน ของร า ยได้ในแต่ละเดือนค่ะ เช่นได้เงิ น มา 20,000 บ า ท ก็ให้เก็บก่อนเลย 4,000 บ า ท วิ ธีนี้จะช่วยให้ เรามีวินัยในการเก็บเ งิน และมีเงิ นเก็บทุกเดือน อ ย่ า ง ที่ตั้งใจ หล า ยคนพอได้เงิ น มาก็ดีใจ รีบใช้เ ลยทันที มีเหลือเท่าไรค่อยเก็บ และสุดท้ายก็มัก จะไม่มีเงิ นเหลือให้เก็บทุกทีไป ดังนั้นลองเปลี่ยน มาเก็บ

ก่อนใช้ดูนะคะ รับรองได้ผลแน่นอน สำหรับใครที่คิดว่า ตัวเองเป็นคนเก็บเ งินไม่ค่อยอยู่ ลองมองหาตัวช่วย ในการเก็บเงิ น อ ย่ า ง สม่ำเสมอทุกเดือนดูค่ะ อ ย่ า ง การฝากเงิ นเท่าๆกันทุกเดือน ในบัญชีเงิ นฝากประจำ แบบปลอ ดภาษี หรือล ง ทุ น ในกองทุน รวมตลาดเงิ นเป็น ร า ยเดือนก็น่าสนใจ เพราะนอ กจากจะได้รับด อ กเบี้ย หรือผลตอบแทนแล้ว เงิ นที่ได้รับในส่วนนี้ ยังไม่ต้องเ สี ยภาษีอีกด้วยค่ะ หลังจากกันเ งินส่วนหนึ่ง มาเก็บก่อนใช้ แล้วเงิ น ที่เหลือหลังจากนั้น

พย าย ามจัดสรร ให้ดีใช้จ่ายในสิ่งที่จำเป็น อะไรประหยัดได้ก็ประหยัด ของเ สี ยนิดหน่อย ซ่อมได้ก็ซ่อมไปก่อน ไม่ต้องรีบซื้ อใหม่ และไม่ใช้เงิ นฟุ่มเฟือย เกินความจำเป็น นอ กจากนี้ ลองใช้วิ ธีจดบันทึกรับ-จ่ายดูค่ะ จะได้รู้ว่าเงิ นส่วนใหญ่ หมดไปกับอะไร เป็นค่าใช้จ่ายจำเป็น หรือฟุ่มเฟือยมาก น้อยแค่ไหน และพย าย ามลดค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือย ลงเพียงแค่นี้ เราก็จะมีเงิ นเหลือมาเก็บ ออมมากขึ้นแล้วค่ะ สำหรับการจดบันทึกรับ-จ่าย

ปัจจุบันก็สะดวก สบายทำได้ง่ายมากๆ เพราะมีทั้ง โปรแกรมอ อ น ไ ล น์ และแอพพลิเคชั่น ให้เราได้ดาวน์โหลด มาใช้ฟรี ใครอย ากร ว ยเหมือนคน จี น ก็ลองนำเ ท ค นิ คต่างๆเหล่านี้ ไปปรับใช้ดูนะคะสิ่งสำคัญที่สุด อยู่ที่ความมุ่งมั่น ตั้งใจ และความมีวินัย ในการเก็บเงิ นของเรา หากเรายอมเหนื่อยวันนี้ วันข้างหน้าก็จะสบาย สามารถสร้างเนื้อสร้างตัว มีทุก อ ย่ า ง ต ามที่ฝันไว้ได้ แล้วเราจะรู้สึกภูมิใจ กับความสำเร็จที่เกิดขึ้น จากน้ำพักน้ำแ ร ง ของเราเองค่ะ

ที่มา money.kapook, stand-smiling sabuyjaijung

Related posts