สิ่งที่ควรรู้ ก่อนค้ำประกันให้ใคร ถ้าไม่อยากลำบากที่หลัง

จำไว้ให้ขึ้นใจ ห้ามค้ำประกัน ห นี้ให้ใครเด็ดข า ด ถ้าไม่ใช่บุคคลเหล่านี้ หัวอ กของผู้ค้ำปร…

อ่านต่อ