นิสัยคนน่ารัก มีแต่คนชอบ

7 สิ่งของคนมีบุญวาสนา ไปอยู่ที่ไหนก็มีคนรัก คนเอ็นดู

1. รอคอยได้

ในช่วงจังหวะของชีวิต มีช่วงจังหวะ นึงของชีวิตทีอะไร ๆ ไม่เป็นไปตามที่คุณหวังอะไร ๆ ก็ล่าช้าไปหมด คุณต้องปรับสภาพตัวเอง ให้ใจเย็นไม่รีบร้อน รอจังหวะและ โอกาศของชีวิต ให้เป็นไปตาม วงจรของมัน

2. ไม่คิดมาก

การไม่คิดมาก ก็เป็นวิธีนึง ที่ช่วยขจัดความวุ่นวาย และความฟุ้งซ่าน ที่เกิดขึ้นใน แต่ละวันการไม่เอาอะไร มาทำลายความสงบ ในจิตใจเรานั้น เป็นทางออกของความสุข เพราะเมื่อจิตใจ สงบสุขสีหน้าของเรา ก็จะแสดงออก ถึงความสุข ที่แท้จริง

3. ปลงได้สงบได้

บางครั้ง การที่เราแบกรับเรื่องทั้งโลก ไว้บนไหล่ตัวเอง บางทีมันหนักไป หากเราสามารถปล่อยวาง บางเรื่องได้ ไม่ยึดติดกับอะไร จนมากเกินไป มันจะช่วยทำให้ ใจเราสงบ และไม่กระวนกระวาย

4. รู้ที่จะอดทน

ความอดทนเป็นพื้นฐาน ของความเข็มแข็งของจิตใจ การอดทนคือ ส่วนนึงที่ทำให้ชิวิต เราประสบความสำเร็จ จงอดทนอย่างมีความสุข

5. ไม่บ่นไม่ตัดพ้อ

การที่เราสามารถยอมรับสภาพความเป็นจริงของโลกปัจจุบัน ไม่ตัดพ้อตัดกำลังใจ ไม่บ่นตัวเองมองให้เห็น ถึงสภาพความเป็นจริง เข้าใจว่า ทุกอย่างล้วนแล้ว แต่เกิดจากผลของการกระทำ

6. ไม่คิดคดเห็นแก่ตัว

โดยสภาพแวดล้อม ทำให้เราต้องเป็นคนที่ คิดเล็ก คิดน้อย มองเรื่องตัวอง เป็นเรื่องหลักจน ละเลย ไปว่าเราได้ไป เบียดเบียนคนอื่น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กน้อย ของชีวิตประจำวัน จนถึงเรื่องกรเมืองในปัจจุบัน หากเราสละเวลาสักนิด ใส่ใจคนรอบ ข้างให้ความเท่าเทียม ทางความรู้สึกได้ สังคมจะน่า อยู่เป็นร้อยเท่า

7. รู้ที่จะยอมรับความจริง

เวลาที่เราเจอเหตุการณ์ ร้ า ย ๆ หรือความผิดผลาด ในชีวิตเรามักจะสร้าง เรื่องราวเพื่อให้เราไม่รู้สึกเสียใจ ในสิ่งที่เราเพิ่ง ประสบมาจนอาจจะลืมไป เลยว่าความจริงนั้น มันไม่สามารถดึงกลับ กลับมาฉะนั้นการยอมรับความจริง จึงเป็นอะไรที่ยาก แต่เป็นสิ่งสำคัญที่สุด ในการจะก้าวข้ามสิ่งเหล่านั้น ไปหากไม่สามารถ ที่จะยอมรับความจริง ได้เราก็ไม่สามารถ ผ่านเรื่องราวเหล่านั้น ไปได้จงอยู่กับปัจจุบันนั่น คือทางออกที่ดีที่สุด

ขอขอบคุณ yakrookaset