10 สิ่งที่บอกว่าเมื่อมีกันอยู่อย่าทะเลาะกันเลย รักกันให้มากๆ เพราะไม่รู้พรุ่งนี้จะมีกันอยู่ไหม

10 สิ่งที่บอกว่าเมื่อมีกันอยู่อย่าทะเลาะกันเลย รักกันให้มากๆ เพราะไม่รู้พรุ่งนี้จะมีกันอยู่ไหม

คนเราควรเข้าใจ ความเป็นไปในชีวิต ให้มากขึ้นเพราะ วันใดวันนึงของในชีวิตเรา สักวันนึง เราก็ต้องจากลากัน ไม่ว่าจะจา กเ ป็นหรือจากโล ก คนเราทุกคน ก็ยังจาก กันเป็นเรื่ องธรรมดา

1 เราไม่สามารถรู้เลยว่าชีวิตเราในแต่ละวันจะมีเหตุการณ์อะไรเข้ า มาเปลี่ยนสิ่งต่างๆได้เสมอ ตอนที่เรายัง มีชีวิตอยู่ เราควรใช้ชีวิต ให้คุ้มค่ามีความสุข กับสิ่งที่ทำ

2 สิ่งที่โหดร้ ายที่สุดในชีวิตของเรามีอยู่สองอย่ างคื อ การรอคอย และความลังเล

3 สิ่งที่ทำให้เราเสียใจมากที่สุด คือการไม่ได้รับรักตอบ

4 คุณควรเข้าใจคนในยุคปัจจุบันให้มากขึ้น ใครดีมาเราดีตอบ ใครร้า ยมาเราไม่ต้องไปใส่ใจไม่ต้องเข้าไปยุ่ง

5 ในบางครั้งคุณรู้สึก ว่าชีวิต ของตัวเองไม่ดีไม่มีค่าไม่มีสิ่งดีดีเข้ามา แต่จริง ๆแ ล้ว บางทีคุณเองต่างหากที่กำหนดให้มันเป็นแบบนั้น

6 หากคุณทำความ ผิดหรือหลงผิดในสิ่งต่าง ๆ จงรู้ไว้ว่าโอกาสมี ให้สำหรับตัวเราเสมอ เพราะเราสามารถกำหนดเองและเลือกเองได้ นอกเสียจากคุณ ไม่เลือกทางที่ดี เท่านั้นเอง

7 เค้าว่ากันว่า อารมณ์มักอยู่เ หนือกว่าเหตุผล บางครั้งที่เราทำผิดสาเหตุ หลักอาจเป็น เพราะเราใช้แต่อารมณ์ ในการตัดสิน มากกว่าเหตุผล

8 การที่เราคิดมาก เลยเรามีความต้องวน ในเรื่องต่า งๆ เราไม่ควรจมปลัก อยู่กับสิ่งเรานั้น เพราะมันจะทำ ให้ตัวเราไม่มีความสุข ไม่มีแรงในการ ทำสิ่งใหม่ที่ดี กว่า

9 ชีวิตของคนเราเปรียบเสมือนบทเพลงอันแสนไพเราะ แต่อยู่ที่ว่าเราเลือก ที่จะให้ใคร เป็นผู้ขับร้อง และร้องอยู่กับใคร

10 ชีวิตของคนเราสั้นนัก คิดอยากจะทำอะไรก็ทำ ทำชีวิตในทุกวันให้มี ความสุขอยู่กับคนที่เรารักให้ได้มากที่สุด เพราะในวันหนึ่งการจากลา “เป็นเรื่องธรรมด า” วันนึงคนเรา ก็ต้องลาโ ลกไปจากกันอยู่ดี

ขอขอบคุณ yakrookaset