6 ช่วงเวลานี้ ที่คู่แท้จะเดินมาเจอกัน

6 ช่วงเวลานี้ ที่คู่แท้จะเดินมาเจอกัน

รอคอยเธอมาแสน นาน ทรมา นวิญญ า หนักหนาอยู่คนเดียวมานานจนเริ่มจะปลงซะแล้ว หรือเนื้อคู่ฉันยังไม่เกิดกันแน่ อย่าเศร้ าใจไปค่ะส าวๆสำหรับใครที่กำลังรอคอย ว่าเมื่อไรหนอเนื้อคู่คนที่ใช่ที่เป็นพรหมลิขิตของเราคนนั้นจะก้าวเข้ามาในชีวิตสักที รอมาก็นานแล้วนะ อย ากมาบอกต่อกันตรงนี้ค่ะว่าใครคนนั้น เขาจะเข้ามาในชีวิตเราเวลาไหนกันบ้าง

1.ในตอนที่เรารู้จั กอภั ยให้ตัวเอง

เรียนรู้วิธีที่จะสร้างคว ามสงบ และความรู้สึกดีๆ รวมถึงรู้จักอภั ยให้กับความผิ ดพลา ดของตัวเอง และคนอื่น ตอนที่เราไม่ปล่อย ให้ความโกร ธ และความผิ ดหวังครอ บงำความคิดของเรา

2.ในเวลาที่เราเรี ยนรู้ที่จะรักคนอื่น

รวมถึงรักตัวเองไม่ต้ องเสาะแสวงหา จนรู้สึกไม่เป็นตัวของตัวเอง หรือเหนื่อ ยจนเกินไป ขอเชื่อเถอะว่าจะมีบางคน เข้ามาในช่วงเวลาที่เห มาะสม เราก็แค่ใช้ชีวิตให้มีความสุข อยู่กับปัจจุบันถ้าเขาคือคู่แท้ของเรา เราต้องได้เจอเขาสักวัน อย่างแน่นอนค่ะ

3.ในวันที่เ ราเลิ กเสแสร้ งเป็นคนอื่น

เราไม่จำเป็นต้องฝืนทำสิ่งที่ไ ม่ใช่ เพื่อให้ใครมารักหรือเพื่อแสวงหาเขาคนนั้น คนที่ก้าวเข้ามาในชีวิตเราจะโอเ คกับสิ่งที่เรามี พอๆกับที่เราโอเคกับตัวตนของเขา

4.เราจะเจอคนที่เป็นพรห มลิขิต

ตอนที่เรารู้จักปล่อยวาง ไม่ไปก ดดันหรือกระตุ้นให้ใครต้องมาคิดแบบเดียวกับเรา แค่ปล่อยให้ทุกสิ่งเป็นไปตามธรรม ชาติและพัฒนาขึ้น ในทิศทางที่มันควรจะเป็น

5. เขาจะก้าวเข้ามาตอนที่เรารู้สึ กพอดีกับชีวิต

ไม่เรียกร้อง หรือคาดหวังกับสิ่งไหนเ ป็นพิเศษ เวลาที่เรารู้สึกมีความมั่นใจ สามารถสร้างความสุขในชีวิตได้เอง และรู้ สึกดีที่ได้เป็นตัวของตัวเอง

6.ใครคนนั้นจะเ ดินเข้ามา

ตอนที่เรารู้สึกว่าอยา กจะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เวลาที่เราเริ่มอยากจะเดินออกไปจากสิ่งจำเจในชีวิต จักรวาลจะเหวี่ย งเขาเข้ามาช่วย สร้างความเปลี่ยนแป ลงดีๆให้เรา คนโสดจะได้เจอคนที่ใช่ ตอนที่เรารู้จักรักและดูแลตัวเอง ให้ดีวันที่เรารู้จักตอบรับสิ่งที่ต้องการ

และปฏิเสธสิ่งที่ไม่ต้อง การเขาจะเข้ามาหาเราในเวลาที่เราพร้อมจะเจอเขา และรู้สึกบวกกับชีวิต ณ เวลานั้น เขาและเรา จะถูกดึงดู ดหากันด้วยพลังด้านบวก และการมองโลกในแง่ดีที่เรามีใครคนนั้นจะเข้ามาในชีวิตเร ในวันเวลาที่เหมาะสม ตอนที่เรารู้ สึกได้ถึงคุณค่าในตัวเอง นั่นคือเวลาที่เราพร้อมจะมี รักอย่างแท้จริงแล้ว

ขอขอบคุณ yakrookaset