คนที่เป็นคู่แท้กัน จะมีความรู้สึก 4 อย่างนี้ให้กัน

คนที่เป็นคู่แท้กัน จะมีความรู้สึก 4 อย่างนี้ให้กัน

เมตตา ความเมตตานี้มิใช่แค่ความปรารถนาจะทำให้ผู้อื่น มีความสุข และนำความเบิกบานมาให้แก่คนที่รักเท่านั้น แต่ยังหมายถึงความสามารถ ที่จะมอบความเบิกบาน และความสุขให้แก่คนที่เธอรัก เพราะถึงแม้จะมีเจตจำนงว่ารักคนคนนี้ แต่ความรักของเราอาจทำให้เขาหรือเธอเป็นทุกข์ก็ได้

การฝึกฝนเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้รัก ได้อย่างถูกทางและ เพื่อให้มีความสามารถ ที่จะมอบความสุขและความชื่นบานเราต้องฝึกมองคนที่เรารักอย่างลึกซึ้ง เพราะถ้าไม่เข้าใจคนที่เรารัก ก็ไม่อาจรักได้ถูกทาง ความเข้าใจคือแก่นแท้ของความรัก

ถ้าไม่เข้าใจเราก็จะรักไม่เป็น นี่คือคำสอนของพระพุทธองค์ ยกตัวอย่างเช่น ถ้าสามีไม่เข้าใจปัญหาและความปรารถนาที่อยู่ในก้นบึ้งจิตใจของภรรยา

ไม่เข้าใจความทุกข์ที่เธอมี เขาก็ไม่อาจรักเธอได้อย่างถูกทาง เมื่อปราศจากความเข้าใจ ความรักย่อมเกิดขึ้นไม่ได้ เพื่อให้เข้าใจผู้อื่น เราต้องมีเวลาเราต้องฝึกมองคนคนนั้นอย่างลึกซึ้ง

เราต้องอยู่ตรงนั้นด้วยความใส่ใจ เราต้องสังเกต และผลที่เกิดจากการมองอย่างลึกซึ้งนี้ เราเรียกว่าความเข้าใจ ความรักจะเป็นรักแท้เมื่อรักนั้นประกอบขึ้นด้วยสิ่งที่เรียกว่า ความเข้าใจ

กรุณา หรือความเห็นอกเห็นใจ ไม่ใช่แค่ความปรารถนาที่จะแบ่งเบาความทุกข์ของผู้อื่นเท่านั้น แต่หมายถึงความสามารถที่จะทำเช่นนั้นได้ เราจะต้องฝึกมองอย่างลึกซึ้งเพื่อจะได้เข้าใจ อย่างถ่องแท้ถึงธรรมชาติแห่งทุกข์ของคนที่เรารัก เพื่อช่วยให้เขาหรือเธอได้เปลี่ยนแปลง ความรู้ และความเข้าใจเป็นรากฐานของการฝึกปฏิบัติดังกล่าวนี้เสมอ การฝึกทำความเข้าใจ ก็คือการฝึกสมาธิภาวนานั่นเอง การเจริญสมาธิภาวนาคือการมองอย่างลึกซึ้งเข้าไปในแก่นแท้ของทุกสรรพสิ่ง

มุทิตา หรือความเบิกบาน ถ้าไม่มีความเบิกบานในความรักนั่นไม่ใช่รักแท้ ถ้าเราต้องเป็นทุกข์และร้องไห้อยู่ตลอดเวลา และทำให้คนที่เรารักต้องร้องไห้ นี่ไม่ใช่ความรักอย่างแท้จริง อาจถึงกับเป็นสิ่งตรงข้ามกันเลยทีเดียว ถ้าไม่มีความเบิกบานในความรัก ก็มั่นใจได้เลยว่านั่นไม่ใช่รักแท้

อุเบกขา ความไม่แบ่งแยกหรือความเป็นอิสระ เราเข้าถึงซึ่งความเป็นอิสระได้ในรักแท้ เมื่อเรารักเราจะนำความเป็นอิสระมาให้แก่คนที่รารัก หากเป็นไปในทางตรงกันข้าม นั่นไม่ใช่รักแท้ เราต้องรักในวิถีทางที่ทำให้คนรักรู้สึกเป็นอิสระ ไม่ใช่แค่ภายนอก แต่รวมถึงภายในด้วย “ที่รัก เธอมีพื้นที่ว่างในหัวใจและพื้นที่รอบๆ ตัวเพียงพอไหม” นี่คือคำถามเพื่อพิสูจน์ว่ารักที่เธอมีนั้นเป็นรักแท้หรือไม่

ขอขอบคุณ yakrookaset