เป็นคนใจดีมากเกินไป ก็ทำให้ตัวเองลำบาก

เป็นคนใจดีมากเกินไป ก็ทำให้ตัวเองลำบาก

เพื่อนสนิท มิตรสหายทีครบมา เป็นสิบๆ ปี ยังไม่มีใครสนใจ ทั้งๆที่เวลาเขามีปัญหา เราก็จะยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือ เรื่องเล็กๆจนถึงเรื่องใหญ่ ๆ เรื่องคำปรึกษา คำแนะนำ จนถึ งเรื่องเงินทอง จนตอนนี้ เป็นคนไม่สนใจใครเลย ไม่อยากยุ่งเกี่ยวกับใคร นอกจากครอบครัวตัวเอง

คอยแก้ปัญหา ทั้งๆ ที่ไม่ได้มีส่วนได้เสีย ซึ่งในบางครั้ง ความใจดี ก็ทำให้เราต้องกลายมา เป็นคนที่คอยนั่งแก้ไขปัญหา ให้กับคนอื่นทั้งๆ ที่ตัวเองต่างก็ไ ม่ได้มีส่วนได้ หรือส่วนเสีย ให้กับเรื่องราวเหล่านั้น แถมยังเป็น อีกหนึ่งสาเหตุ

ที่สามารถช่วยสร้างความหนักหนา ให้กับหัวใจได้เป็นอย่างดี เพราะการต้องมานั่งคิด และแก้ไขปัญหาแทนคนอื่น โดยที่ไม่ใช่เรื่องของตัวเอง เลยแม้แต่นิด ตอนตกที่นั่งลำบาก เพราะความที่เป็นคนมีจิตใจดี มากจ นเกินไป จึงมักชอบหยิบยื่นความช่ วยเหลือให้กับคนอื่นอ ยู่บ่อยครั้ง

จนลืมมองควา มเป็นจริงหลาย อย่างไปว่า และข้อเสียของการได้ มอบความช่วยเหลือ ก็อาจเป็นสิ่งที่สามารถย้อนกลับมา ทำร้าย ตัวเองและคนใกล้ชิด โดยการนำพาทุกคนไปตก อยู่ในที่นั่งลำบากและไร้ซึ่งการหลีกเลี่ยง หรือหลบหนีอะไรไ ด้พ้น

ต้องตกอยู่ในสถานการณ์กลืนไม่เข้าคายไม่ออก ซึ่งหลายครั้งกับการต้องนำตัวเองเข้าไปยืนอยู่ในสถานการณ์ที่กลืนไม่เข้าและคายไม่ออก เพราะไม่สามารถบอกปัด หรือปฏิเสธความช่วยเหลือได้ จนทำให้เกิดความรู้สึกอึดอัดและลำบากใจ แต่สุดท้ายแล้ว ก็ไม่สามารถที่จะทำตามใจตัวเองได้อย่างที่ต้องการได้อยู่ดี

กลัวคนอื่นจะไม่พอใจ ความใจดี เป็นสิ่งที่สามารถ ทำให้คนบางคนเกิดความเกรงกลัวได้ว่า คนอื่นจะต้องรู้สึกไม่พอใจแน่ๆ ถ้าหากมอบความช่วยเหลือให้คนเหล่านั้น ออกไปได้อย่างไม่ดีพอ ถือเป็นอีกหนึ่งความคิดที่สามารถย้อนกลับมา ทำร้าย ตัวเองเอาได้อย่างง่ายๆ เพราะนอกจากจะต้องมานั่งแบกรับภาระปัญหาของคนอื่นแล้ว

ยังต้องมาคอยหวาดระแวงว่า ใครจะเกิดความรู้สึกไม่พอใจขึ้นมาอีกด้วย เก็บการกระทำของคนอื่นมาคิดมาก ข้อเสียของการเป็นคนใจดี คือ มักกลายเป็นคนที่ชอบนำคำพูด รวมถึงการกระทำของคนรอบข้างมาคิดมากจนเกิดเป็นความทุกข์และมักเป็นความคิดที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้

เพราะด้วยพื้นฐานที่มีความใจดีซ่อนอยูในนั้น จึงทำให้ต้องคอยเก็บการกระทำของคนอื่นมาคิดเล็กคิดน้อยอยู่เสมอ ห่วงแต่ความลำบากของคนอื่นจนลืมตัวเอง สำหรับบุคคลประเภทนี้ มักจะเป็นผู้ที่ไม่สามารถทนเห็นความลำบากที่เกิดขึ้นกับคนอื่นได้ และคอยแต่จะอยากยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือ คนใจดีบางคน..จึงมักชอบห่วงแต่ค วามลำบากของคนไกลตัว

มากกว่าที่จะมองเห็นถึงความรู้สึกของคนใกล้ตัว จนกลับกลายเป็นว่า ได้ลืมนึก ถึงตนเองและครอบครัวไป กลายเป็นคนใจ ร้าย เพราะการตอบป ฏิเสธแค่ครั้งเดียว ข้อเสียของคนใจดี ที่มักจะไม่ค่อย ได้ตอบปฏิเสธกับใคร เมื่อถูกเข้ามาขอรับความช่วยเหลือ จนในบางครั้ง หากสถานการณ์รอบข้างบีบบังคับให้ตอบปัดการช่วยเหลือ

ก็อาจมีผลทำให้คนบางคนต้องตกเป็นผู้ที่ถูกมองว่าใจร้ายจากคนอื่นโดยทันที ทั้งๆ ที่เพิ่งเคยตอบไปปฏิเสธไปแค่เพียงหนึ่งค รั้งเท่านั้น เสียความรู้สึก เมื่อหมดประโยชน์

ซึ่งคนบางประเภทก็มัก ชอบเดินข้ามาวนเวียนอยู่ในชีวิต เพื่อหวังเอาผลประโยชน์จาก ความใจดีที่มีอยู่ จนสุดท้ายก็ได้กลับกลายเป็นว่า บ่อยครั้งที่คนใจดีหลา ยคน อาจจะต้องกลายเป็นคนใจร้าย เพียงเพราะก ารถูกมองข้ามความสำคัญ เมื่อหมดผล ประโยชน์กับคนบางคน

ขอขอบคุณ yakrookaset