เราเดินมาเจอกันในวันนี้ เพราะผลกรรมที่ทำรวมกันมา ไม่ใช่ความบังเอิญ

เราเดินมาเจอกันในวันนี้ เพราะผลกรรมที่ทำรวมกันมา ไม่ใช่ความบังเอิญ

เจอกันเพราะกรรม ไม่มีคำว่าบังเอิญ คนที่มีกรรมต่อกัน จะเดินมาเจอกัน เพราะการเจอกันไม่มีคำว่าบังเอิญ ไม่เพราะกรรมเขาที่มีต่อคุณ ก็กรรมคุณที่มีต่อเขา จึงได้มาเจอกัน และกรรมนั้นจะพาคนทั้งสองมาเจอกันในช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้น และเมื่อหมดกรรม ไม่อยากจากก็ต้องจาก

ไม่อยากเจอก็ต้องเจอ นี้ละที่เรียกว่ากรรม ดังนั้นการที่เราโดนกระทำจากคนอื่นนั้น ไม่ใช่เรื่องบังเอิญ มันเป็นผลของกรรม ที่เราทำมาก่อนแต่เรา ก็คงพิสูจน์ไม่ได้ว่า อดี ตเราเคยทำมาจริงเหรอ ดังนั้นแล้วเราควรมาคิดว่าถ้าเกิดมันเป็นเรื่องจริง แล้วเราไม่อยากที่จะสร้างกรรมกับเขาอีก

ไม่อยากให้เขามาทำร้ายอีก เราจึงหัดที่จะให้อภัย ปล่อยเขาออกจากใจ เลิกสร้างกรรมต่อกัน ส่วนตัวเขาจะสำนึกหรือไม่ ให้คิดซะว่าเราให้อภัย เราได้บุญเราได้เลิกยุ่งเกี่ยวต่อกัน ส่วนเขาก็คงจะได้รับกรรม ที่เขาทำโดยที่เราไม่มีส่วน เกี่ยวข้องใดๆกับกรรมนั้น

ดังคำที่ว่าบุญใครกรรมมัน ตามหลักคำสอน ของพระพุทธเจ้า ท่านตรัสไว้ว่าความบังเอิญไม่มีจริง เพราะทุกสิ่งล้วนต้องมีที่มาที่ไป นั่นก็คือตัวกรรมที่นำพามาแต่เมื่อพามาเจอกัน แล้วหลังจากนั้นคือ ตัวเราเองเป็นคนกำหนด

จะกำหนดให้ดีก็ร่วมกันทำดี จะกำหนดให้มันแย่ก็ทำร้ายซึ่งกันและกัน ก็อยู่ที่เราเลือก การพบกันในปัจจุบัน คือผลของกรรมในอดีต แต่ชีวิตจะเป็นเช่นไร ในอนาคตคือผลของกรรมที่เราจะทำในวันนี้

ขอขอบคุณ yakrookaset