ทริกง่าย ๆ เอาไว้แก้ปัญหามีเ งิ นติดตัวแล้วอย ากใช้

มีเ งิ นติดตัวไม่ได้อย ากจะซื้อนั่นซื้อนี่ ใช้นุ่นใช้นี่ เชื่อว่าหล า ยๆคนเป็นแบบนี้ แล้วแบบนี้จะมีเ งิ นเก็บกับเขาได้อ ย่ างไร จะดีกว่าไหมถ้าเรารู้วิ ธีจัดการกับปัญหาเหล่านี้ และวันนี้เราก็ได้นำทริกง่ายๆ เอาไว้แก้ปัญหามีเ งิ นติดตัวแล้วอย ากใช้ ต้องทำอ ย่ างไรถึงจะออมเ งิ น เก็บเ งิ นอยู่

1เหลือเ งิ นไว้น้อย ๆ ในบัญชีที่ใช้ทำธุรก ร ร มอ อ นไ ล น์

สมัยนี้คงปฏิเสธการใช้ Internet Banking ไม่ได้แล้ว เพราะเป็นช่องทางที่ช่วยเพิ่มความสะดวกสบาย แต่นี่แหละที่ทำให้การใช้จ่ายเ งิ นทำได้ง่ายเหลือเกิน เผลอไม่ทันไรก็กดซื้ อของ

จนเ งิ นเกลี้ยงบัญชีแล้ว ดังนั้น แนะนำว่าสำหรับบัญชีเ งิ นฝากที่มี Internet Banking ลองให้เ งิ นเหลือติดบัญชีนั้นน้อย ๆ เข้าไว้ หรือ กำหนดไปเลยว่าเดือนละไม่เกินเท่าไหร่ เพื่อจะได้จำกัดการใช้เ งิ น ไม่ให้หมดไปกับของฟุ่มเฟือยแบบไม่รู้ตัว

2. เก็บก่อนใช้

ถ้ารู้ตัวว่าเป็นคนที่ควบคุมการใช้เ งิ นไม่ค่อยได้ เมื่อเ งิ นเดือนออ กก็อ ย่ าเพิ่งกดเ งิ น มาเข้ากระเป๋าจนหมด เดี๋ยวจะเผลอจ่ายกระจาย แต่ควรกันเ งิ นส่วนหนึ่งเพื่อเป็นเ งิ นออมทันที

สามารถทำได้ง่าย ๆ ด้วยการเปิดบัญชีสำหรับออมเ งิ นแยกมาต่างหาก แล้วสมัครบริการโ อ นเ งิ นอัตโนมัติ หักจากบัญชีเ งิ นเดือน ต ามจำนวนที่เราอย ากจะออมเลย เช่น เดือนละ 2,000 บ า ท หรือ 10เปอร์เซน ของรายได้

โดยควรเลือ กบัญชีที่ให้ด อ ก เ บี้ ยสูงหน่อย เช่น บัญชีออมท รั พ ย์ด อ ก เ บี้ ยสูง หรือฝากประจำ และสำคัญที่สุด ต้องเป็นบัญชีที่ไม่มีบัตรเดบิต ไม่สมัคร Internet Banking

ได้ยิ่งดี จะได้ไม่ต้องเผลอ กดเ งิ นออ กมาใช้ หรือมือลั่นสั่งสินค้าช้อปปิ้งอ อ นไ ล น์จนหมดเ สี ยก่อน เท่านี้ก็จะช่วยให้การออมเ งิ น มีวินัยอ ย่ างสม่ำเสมอแน่นอน

3. อ ย่ าพกเ งิ นสดเยอะ

คนที่เก็บเ งิ นไม่อยู่ส่วน มากแล้วมักจะควบคุมการใช้เ งิ นในแต่ละวันของตัวเองไม่ได้ เห็นอะไรก็อย ากซื้ อ อย ากได้ไปหมด เคยสังเกตไหมว่า เวลาเรามีแบงก์พันติดกระเป๋าทีไรมักจะหมดเร็วทุกที พอมีเ งิ นเยอะแล้วทำให้เรากล้าซื้ อ เพราะฉะนั้น วิ ธีแก้ง่าย ๆ

คือ อ ย่ าพกเ งิ นสดติดกระเป๋าเยอะ แต่เปลี่ยน มาใช้วิ ธีกำหนดไปเลยว่าจะใช้เ งิ นไม่เกินวันละกี่บ า ท ก็พกเท่านั้นพอ ถ้ามีเหตุฉุ ก เ ฉิ นจำเป็นจริง ๆ ค่อยไปกดเ งิ นเอาทีหลัง เท่านี้ปัญหามือเติบใช้เ งิ นเกินตัว ก็จะค่อย ๆ หมดไป

4. สร้างเป้าห ม า ย ให้ตัวเอง

คนส่วน มากที่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยจนไม่มีเ งิ นเก็บ เหตุผลหนึ่งก็เพราะไม่รู้ว่าจะเก็บเ งิ นไปทำไม เพราะฉะนั้น ลองหาเป้าห ม า ย ที่ชัดเจนของตัวเองดู ว่าเก็บเ งิ นเพื่ออะไร เป็นจำนวนเท่าไหร่

ภายในระยะเวลาแค่ไหน เช่น ภายใน 1 ปี จะเก็บเ งิ นเรียนต่อ หรือเก็บเ งิ นซื้ อบ้ านในอีก 5 ปี เป็นต้น ทำแบบนี้จะทำให้เห็นภาพชัดขึ้นและมีแรงก ร ะ ตุ้ นในการเก็บเ งิ น อาจเริ่มด้วยเป้าห ม า ย เล็ก ๆ หรือเ งิ นจำนวนไม่มากก่อนก็ได้ เมื่อทำสำเร็จค่อยขยับเป้าห ม า ย ให้ใหญ่ขึ้นต่อไป

5. เปิดบัญชีร่วม

การเปิดบัญชีร่วมกับคนในครอบครัวที่ไว้ใจได้ หรือสามี-ภรรย า ก็เป็นอีกแนวทางที่ช่วยได้ดีทีเดียว เพราะเวลาจะถอนเ งิ นแต่ละครั้ง มักมีขั้นตอนที่ยุ่งย ากพอสมควร เพราะต้องพากันไปธนาคารทั้งคู่ แล้วเซ็นชื่อยินยอมทั้ง 2 ฝ่าย นอ กจากนี้ เวลาจะถอนเ งิ นไปใช้จ่ายฟุ่มเฟือย จะได้มีคนคอยช่วยเตือนเรื่องการใช้เ งิ นอีกด้วย

6. เก็บเ งิ นในรูปแบบอื่นที่ไม่ใช่เ งิ นสด

หล า ยคนเห็นเ งิ นสดเป็นไม่ได้ เป็นต้องหยิบออ กมาใช้ทุกที เอาเป็นว่าลองเปลี่ยนไปเก็บเ งิ นไว้ในรูปแบบอื่นที่ไม่สามารถถอนออ กมาใช้ได้ง่าย ๆ เช่น เปิดบัญชีเ งิ นฝากประจำ หรือ ซื้ อสลากออมท รั พ ย์ ก็นับเป็นอีกทางเลือ กที่น่าสนใจไม่น้อย

7. เปลี่ยน มาซื้ อของที่มีมูลค่าเติบโตในอนาคต

ถ้าคิดว่าตัวเองยังติดนิสัยชอบใช้เ งิ น อย ากซื้ อของตลอ ดเวลาอยู่ เอาเป็นว่าแทนที่จะไปซื้ อของฟุ่มเฟือย ลองเปลี่ยน มาล ง ทุ น กับสินค้าแ บ ร น ด์เนม หรือของสะสมที่มีมูลค่าเติบโตต่อได้ในอนาคตดีกว่าไหม เช่น กระเป๋า รองเท้า นาฬิกาแ บ ร น ด์ดัง หรือของสะสมห า ย าก เป็นต้น

เพราะเมื่อเวลาผ่านไป สินค้าเหล่านี้มักมีมูลค่าที่เพิ่มขึ้น สามารถนำไปขายต่อได้ นับเป็นการล ง ทุ น อีกรูปแบบหนึ่งที่น่าสนใจ อ ย่ างไรก็ดี คุณก็ต้องมีความเข้าใจสินค้านั้น ๆ และตลาดให้ดีด้วย เพราะอาจเ สี่ ย งข า ดทุนได้ง่าย ๆ เช่นกัน

8. เลี่ยงเข้าเว็บไซต์ช้อปปิ้งอ อ นไ ล น์

ถ้าอย ากเก็บเ งิ นให้ได้จริง ๆ เลี่ยงได้เลี่ยงไปเลยกับเว็บไซต์ช้อปปิ้งอ อ นไ ล น์ เพจขายของ เพจบอ กโปรโมชั่น รวมโปรโมชั่นต่าง ๆ จะได้ไม่ต้องเห็นสินค้าล่อต าล่อใจจนเกิดกิเลส ทำเ งิ นห า ยเกลี้ยงในพริบต าเหมือนที่ผ่าน มา

9. นำเ งิ นไปล ง ทุ น

ลองคิดดูเล่น ๆ ถ้าเปลี่ยนเ งิ นที่เราใช้จ่ายฟุ่มเฟือยแต่ละเดือน มาล ง ทุ น แทน เมื่อเวลาผ่านไปเ งิ นจำนวนนั้นจะเติบโตขนาดไหน ยิ่งปัจจุบันการล ง ทุ น ก็มีหลากหล า ยรูปแบบให้เลือ กต ามความเ สี่ ย งที่รับได้ เช่น กองทุนรวม หุ้น ทองคำ อสังหาริมท รั พ ย์ เป็นต้น ซึ่งแม้ว่าการล ง ทุ น จะมีความเ สี่ ย ง มีโอกาสข า ดทุน แต่อ ย่ างน้อยก็ยังดีกว่าปล่อยให้หมดไปกับของฟุ่มเฟือยโดยไม่ก่อประโยชน์อะไรเลย

10. หาคนช่วยเก็บ

เก็บเ งิ นเองย ากนัก ลองมาทุกวิ ธีแล้วก็ยังไม่สำเร็จสักที ก็หาคนใกล้ตัวมาช่วยดูแลให้หมดเรื่องไปเลย โดยควรเป็นคนในครอบครัว เช่น พ่อ แม่ พี่น้องที่ไว้ใจได้ หรือคู่สามี-ภรรย า แล้วนำเ งิ นไปฝากไว้กับคนนั้นให้เขาช่วยดูแล เพราะถ้าเก็บไว้กับตัวเองรับรองไม่มีเหลือแน่ เท่านี้เราก็จะค่อย ๆ สามารถควบคุมการใช้เ งิ น ให้เริ่มมีเ งิ นออมได้แล้ว

ที่มา m o n e y. k a p o o k  jingjai999

Related posts