20 วิ ธีคิดแบบเ ศ ร ษ ฐีที่น่าทำต าม

นอ กจากความขยันที่เราต้องมีแล้ว วิ ธีคิดก็เป็นสิ่งที่สำคัญที่จะทำให้เรานั้นประสบความสำเร็จในชีวิต วันนี้เราจะพามาดู 20 วิ ธีคิดแบบเ ศ ร ษ ฐีที่น่าทำต าม เพื่อเปลี่ยนชีวิตของตัวเราเองให้ดีขึ้น จะมีอะไรบ้างเราไปดูกัน

1. เมื่อถึงวัยทำงาน ใครเก็บเ งิ นก่อนร ว ยเร็วกว่า และสิ่งสำคัญ ที่ต้องจำไว้ คือ ชีวิตที่ไม่มีห นี้ คือชีวิตที่ประเสริฐที่สุด แน่นอนว่าการเก็บเ งิ นเป็นบันไดที่จะก้าวไปสู่ความร่ำร ว ยได้ แต่ชีวิตที่ปราศจากห นี้สิน ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องสำคัญ เ พ ร า ะจะทำให้เราสบายใจในการใช้ชีวิตมากกว่าคนที่ต้องทำงานหาเ งิ น มาใช้ห นี้ในแต่ละวัน มันเหนื่อยมากนะ

2. การทำกิจก ร ร มในรั้วมหาวิทย าลัย นั้นสำคัญมากพอๆ กับการคร่ำเคร่งหน้าตำราเรียน เ พ ร า ะเราจะได้ทำความรู้จัก กับคนได้มาก เป็นการสร้างคอนเน็กชั่นในอนาคต

3. หาเป้าห ม า ยในชีวิตให้เจอ โดยเร็วที่สุดเ พ ร า ะมันจะเป็นเครื่องนำทาง ของคุณไปตลอ ดชีวิต หากใครเจอทางของตัวเองเร็ว ก็เหมือนได้เริ่มต้นทางของตัวเองได้เร็วกว่าคนอื่น ดังนั้น ยิ่งหาเจอเร็วก็จะยิ่งมีเวลาได้ทำต ามเป้าห ม า ยชีวิตตัวเองได้มากขึ้น

4. ไม่ต้องตั้งใจเรียนให้มากจนเกินไป เ พ ร า ะในชีวิตจริง เขาวัดกันที่ผลงานไม่ใช่ที่เกรด ซึ่งไม่ได้บอ กว่า ไม่ต้องตั้งใจเรียน เพียงแต่อย ากให้เรียนแบบสนุก อ ย่ าไปเคร่ง เ ค รี ย ด กับมัน มากจนเกินไป เ พ ร า ะ สุดท้ายแล้ว คนที่ประสบความสำเร็จในชีวิต ไม่ได้วัดจากการเรียบ เพียงอ ย่ างเดียว แต่คือคนที่ รั ก ษ า สมดุลชีวิตในทุกๆด้านได้เป็นอ ย่ างดี ไม่ว่าจะเป็นด้านครอบครัว หน้าที่การงาน การเ งิ น สุ ข ภ า พ ความสัมพันธ์กับคนรอบข้าง

5. เลือ กงานที่เราชอบนั้นใช่ แต่อ ย่ าลืมด้วยว่า อาชีพนั้นสามารถเลี้ยงดูตัวเราได้จริงหรือเปล่า ถ้าไม่ใช่ก็อ ย่ าหลอ กตัวเอง เ พ ร า ะในโลกความเป็นจริง มันไม่เหมือนที่คิดไว้ ทุกอ ย่ างต้องอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงด้วยเสมอ

6. ซื้ อบ้านก่อน ที่จะซื้ อรถ เ พ ร า ะบ้าน มีแต่จะมีมูลค่าเพิ่มขึ้น รถมีแต่มูลค่าลดลง ชื่อก็บอ กอยู่แล้วว่า รถ=ลด ซึ่งก็เป็นความจริง เ พ ร า ะรถ เมื่อซื้ อมาจะมีแต่ร า ยจ่าย ทั้งค่าซ่อมบำรุง รั ก ษ า เ สี ยภาษี น้ำมันรถ และอื่นๆ แต่ในทางกลับกัน หากคุณสามารถใช้รถมาช่วยเพิ่มร า ยได้ให้กับคุณได้มากขึ้น นั่นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง

7. อ ย่ าเป็น ศั ต รู กับใครก็ต ามบนโลกใบนี้ เ พ ร า ะคุณจะไม่มีทางรู้ว่าวันหนึ่งเขาอาจจะยิ่งใหญ่มากจนกลับมา ทำ ร้ า ย คุณก็เป็นได้ อ ย่ าสร้าง ศั ต รู ไว้จะดีที่สุด เ พ ร า ะเราไม่รู้ว่าอนาคตข้างหน้า คนเหล่านั้นจะมีอิทธิพลต่อชีวิตของเราในด้านใดบ้างการมีมิตรภาพที่ดีให้กัน น่าจะดีที่สุด

8. การเก็บเ งิ นเป็นแค่บันไดขั้นแรกสู่ความร่ำร ว ย แต่ขั้นต่อมา คือ ต้องรู้จักลงทุน เ พ ร า ะการลงทุนที่ถูกต้องจะช่วยให้เราร ว ยได้เร็ว และปล่อยให้เ งิ นทำงาน เก็บอ ย่ างเดียวไม่มีทางร ว ยได้แน่นอน ถึงร ว ยก็คงใช้เวลานาน

9. ดอ กเบี้ยบ้านนั้น มหา โ ห ด มาก รีบใช้ให้หมดโดยเร็วพลัน ก่อนที่จะแก่ แล้วผ่อนไม่ไหว นั่นเป็นเ พ ร า ะว่ายิ่งอายุมากก็ยิ่งมีโอกาสน้อยลงที่จะทำงาน และสร้างร า ยได้ ดังนั้นตอนยังหนุ่มยังสาว มีเรี่ยวแรง ให้รีบทำงานและใช้ห นี้ให้หมดโดยเร็วซะ

10. คอนเน็คชั่นหรือสายสัมพันธ์ เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆ ต่อให้เก่งแค่ ไหน ก็สู้การมีเพื่อนเยอะไม่ได้ แน่นอนว่าการอยู่ในสังคม ต้องอยู่ร่วมกับผู้อื่น ดังนั้น การทำตัวให้เป็นที่รักกับทุกคน จะช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดี และผู้อื่นพร้อมที่จะช่วยเหลือเราตลอ ดเวลา แม้ในวันที่เราล้มลง

11. เมื่อมีโอกาสใดก็ต ามเข้ามาจงอ ย่ าปฏิเสธถึงจะล้มเหลว แต่มันก็คือประสบการณ์ เ พ ร า ะโอกาสไม่ได้มีเข้ามาให้เลือ กได้บ่อยๆ อ ย่ าปล่อยโอกาสให้ห า ยไปโดยเปล่ าประโยชน์

12. อ ย่ าคิดว่าตัวเองทำอะไรได้ แค่อ ย่ างเดียวเ พ ร า ะความสามารถ ของคนเรา มีมากกว่า 1 เสมอ นั่นเป็นเ พ ร า ะคนเราไม่ได้เกิดมาเพื่อทำอ ย่ างใดอ ย่ างหนึ่ง แต่ทำหล า ยๆ อ ย่ างที่เราต้องการจะทำ และอย ากจะเป็นให้ดีที่สุด

13. ควรมีงานทำมากกว่า 1 งาน เ พ ร า ะความมั่นคงไม่เคยมีบนโลกใบนี้ เราอาจจะคิดว่างานประจำที่เราทำอยู่นั้น มัน มั่นคงที่สุดแล้ว แต่ใครจะรู้อนาคต หากเขาไล่เราออ กหรือบริษัทปิดตัวลงกระทันหัน ดังนั้น ควรหาร า ยได้หล า ยๆทางที่ไม่กระทบกับงานหลัก เพื่อที่อ ย่ างน้อยเราก็มีร า ยได้สำรองจากงานอื่น หากวันหนึ่งงานหลักไม่สามารถสร้างร า ยได้ให้กับเราแล้ว

14. ก่อร่างสร้างตัวให้ได้เร็วที่สุด ในขณะที่คุณยังมีกำลัง เ พ ร า ะ การดิ้นรนต่อสู้กับปัญหาต่างๆ ฝ่า ฟั น อุปสรรคในช่วงอายุมาก ไม่ใช่เรื่องสนุก ยิ่งอายุมากเรี่ยวแรงก็ถดถอย ดังนั้นควรทำซะ ตอนที่ยังมีแรงสู้

15. การมีแฟน หรือสามีภรรย ายังเลิกกันได้ แต่ความเป็นพ่อแม่ลูกนั้นเลิกกันไม่ได้ เ พ ร า ะฉะนั้น ควรดูแลพวกเขาให้ดีๆ เราไม่ได้มีเวลาที่จะอยู่กับพ่อแม่ได้ทั้งชีวิต และพ่อแม่ก็ไม่สามารถรอเราได้ทั้งชีวิต เมื่อมีโอกาสได้อยู่กับท่าน จงรีบทำ

16. เลือ กคู่ชีวิต จงคิดให้ดีๆ อ ย่ าดูแต่ข้อ ดีของเขา แต่ต้องดูด้วยว่า เราสามารถรับข้อเ สี ยของเขาได้มากแค่ไหน การมองแต่ข้อ ดีของเขา จะทำให้เรายอมรับข้อเสี ยของเขาไม่ได้ เมื่อเวลานานไป สุดท้ายก็ต้องไปกันคนละทาง ดังนั้น ควรศึกษาข้อเสี ยของกันก่อน ว่ายอมรับได้ไหม

17. สุ ข ภ า พ เป็นเรื่องสำคัญอันหนึ่ง โปรดถนอม ตัวเองให้มาก เมื่อยังเป็นวัยรุ่น อ ย่ าใช้ชีวิตให้หนักเกินไป ต ามที่โบราณว่าไว้ การไม่มี โ ร ค เป็นลาภอันประเสริฐ อ ย่ ามัวแต่ทำงาน เพื่อหาเ งิ น มาไว้ รั ก ษ า ตัวย ามแก่

18. ออ กเดินทางท่องเที่ยวตั้งแต่ยังหนุ่มสาวเ พ ร า ะเมื่อมีครอบครัว การเดินทางจะเป็นเรื่องยุ่งย ากกว่าเดิม ตอนเป็นหนุ่มเป็นสาวไม่ได้มีห่วงมาก ถ้ามีโอกาสก็ควรที่จะรีบไป เ พ ร า ะถ้าถึงวัยสร้างครอบครัวแล้วการจะไปไหนแต่ละครั้ง จะเป็นเรื่องใหญ่มาก

19. ความสำเร็จที่มากมายแค่ไหน ก็ไม่สามารถทดแทนความล้มเหลวของครอบครัวได้ ครอบครัวเป็นเหมือนกำลังใจสำคัญ ที่จะผลักดันให้คนในนั้น มีพลัง และสู้กับเป้าห ม า ยชีวิต ดังนั้นควร รั ก ษ า ครอบครัวให้มีแต่ความสุข

20. ลองหาเวลาอยู่ว่างๆ ไม่ต้องทำอะไรเลยดูบ้าง อ ย่ าแบกโลก ทั้งใบไว้คนเดียวและอีกอ ย่ าง งานก็ไม่ใช่ทุกอ ย่ างของชีวิต ควรหาเวลาให้ ร่ า ง ก า ย และ ส ม อ ง ได้พักผ่อน โดยที่ไม่ต้องคิดอะไรดูบ้าง

ที่มา p o s t s o d  yindeeyindee

Related posts